Special Issue Papers

2020

The Influence of Public Speaking Prosody on Delivering Academic Presentations
Marina V. Yakutina

Approaches to the Typology of Youth Political Content in Social Networks
Julia Alexandrovna Eremenko

Portrait Image in Pushkin’s Prose of the Thirties in the 19th Century
Lyudmila Anatoliyevna Krylova, Aray Kanapiyanovna Zhundibayeva, Zhanbay Turarovich Kadyrov,
Zhanar Serkeshovna Talaspayeva, Gulnara Tagirovna Fatkiyeva, & Yelena Viktorovna Sabiyeva

Request Strategies in Kazakh and Japanese: A Cross-Cultural Pragmatic Analysis
Takashi Ninomiya & Madina Shadayeva

Effect of Media and Non-Media Factors on the Development of Online Education in Russia
Valentina E. Guseva & Elena N. Fokina

Features of the Modern Process of Differentiation of Sense and Meaning in Communication
Polina Stanislavovna Volkova, Evgeniya Sergeevna Orekhova, Natalya Ryafikovna Saenko, Lyudmila Vladimirovna Trofimova, & Alena Gennadevna Barova

The Manifestation of Gerontophobic Stereotypes in Russian Television
Gennadii G. Sorokin

Language Animation as a Method of Foreign Students Communicative Adaptation
Albina Anvarovna Bilyalova, Elmira Rashitovna Ibragimova, & Olga Yurievna Rozhdestvenskaya

Effect of the Media Environment on the Advertising Market in Russia
Oksana V. Tretyakova

The Cultural and Educational Mission of Kazakh Television
Ulbossyn M. Yessenbekova, Meruyert K. Kumarova, Zhanna Zh. Aldabergenova,
Akmaral A. Mamankul, & Begim K. Kutym

Problems of Modality in Turkic and Kazakh Languages
Kunipa Akhatovna Ashinova, Bibigul Tursynovna Sydykova, Yuliya Nauryzbayevna Khozhalepessova, &
Maral Kazkenovna Murzagaliyevà

Journalism in Kuwait: Journalists’ Practices, Professional Values, and Perceived Roles
Fatima Alsalem